Pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu piesaistei un AS “Swedbank” atbalstam uzņēmumā SIA „Ventplac” projekta „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros, iegādāts hidrauliskās izlices celtnis „MultiDocker”. Celtnis veiksmīgi tiek izmantots kompānijas darbā, ļaujot vēl ātrāk un efektīvāk veikt kuģu pārkraušanas darbus.  “MultiDocker” hidrauliskās izlices celtnis ar paaugstinātu portālu, nodrošina iespēju caurbraukt vilciena sastāvam vai automašīnai, atļaujot tūlītēju kravas izkraušanu/iekraušanu kuģī, būtiski samazinot tranzītkravu pārvadājumu izmaksas un paaugstinot termināļa konkurētspēju tranzītpārvadājumu jomā.

Projekta virzība
 • 2011. gada 7. martā SIA „Ventplac” iesniedz Valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Eiropas Savienības fonda projekta pieteikumu „Jaunas ostu kravu apstrādes tehnoloģijas ieviešana uzņēmumā SIA „Ventplac””.
 • 2011. gada 7.jūnijā Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” apstiprina SIA „Ventplac” Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu „Jaunas ostu kravu apstrādes tehnoloģijas ieviešana uzņēmumā SIA „Ventplac””.
 • 2011. gada 11.jūlijā SIA „Ventplac” noslēdz līgumu ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo piegādātāju „MultiDocker Cargo Handling AB” par hidrauliskā izlices celtņa „MultiDocker CH74D” iegādi.
 • 2011. gada 11.augustā Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” un SIA „Ventplac” noslēdz līgumu Nr.L-JPR-11-076 par projekta „Jaunas ostu kravu apstrādes tehnoloģijas ieviešana uzņēmumā SIA „Ventplac”” realizāciju.
 • 2011. gada 12.augustā SIA „Ventplac” noslēdz Aizdevuma līgumu ar AS „Swedbank” par līdzfinansējuma saņemšanu hidrauliskā izlices celtņa „MultiDocker CH74D” iegādei.
 • 2011. gada 18. novembrī hidrauliskās izlices celtnis „MultiDocker CH74D” pa jūras ceļu tiek piegādāts SIA „Ventplac” pārvaldījumā esošajā piestātnē Nr.15 Ventspils brīvostā.
 • 2011. gada 8. decembrī tiek pabeigta SIA „Ventplac” celtņu operatoru apmācība darbam ar hidraulisko izlices celtni „MultiDocker CH74D”.
 • 2012. gada 16. martā SIA „Ventplac” vēršas ar iesniegumu Valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par Eiropas Savienības projekta Nr.JPR/2.1.2.2.2/11/02/127 realizācijas vietas maiņu.
 • 2012. gada 10. aprīlī Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” atbalsta projekta Nr.JPR/2.1.2.2.2/11/02/127 realizācijas vietas maiņu uz adresēm: Plosta iela 20/14, Plosta iela 20/15 un Plosta iela 20/16, Ventspils brīvostā.
 • 2012. gada 7. maijā SIA „Ventplac” pabeidz projekta „Jaunas ostu kravu apstrādes tehnoloģijas ieviešana uzņēmumā SIA „Ventplac”” īstenošanu un uzsāk projekta pārskata noslēguma ziņojuma sagatavošanu iesniegšanai VA LIAA.
 • 2012. gada 9. maijā SIA „Ventplac” iesniedz LIAA noslēguma pārskatu par Projekta īstenošanu.
 • 2012. gada 1. jūnijā Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra „ veic Eiropas Savienības fonda projekta NR.JPR/2.1.2.2.2/11/02/127 pārbaudi tā īstenošanas vietā Plosta iela 20/14, Plosta iela 20/15 un Plosta iela 20/16, Ventspils, LV 3601. Pārbaudes rezultāts ir pozitīvs.
 • 2012. gada 6. jūnijā LIAA informē par atbalsta finansējuma izmaksu.
SIA „Ventplac”
Pasta adrese: Rūpniecības 11, Ventspils, LV-3601
Pārkraušanas terminālis: Rūpniecības iela 25, Ventspils, LV-3601
Reģ.Nr.: 40003249152
PVN Reģ. Nr.: LV 40003249152
Valdes priekšsēdētājs: Aivars Baude
Tālr.: +371 6 3622388
E-pasts: ventplac@ventplac.lv